Новини

 

ПОКАНА  -  Заключителна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии в изпълнение на проект "ДОКТОРАНТ"

"ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ"

ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОЕКТ „ДОКТОРАНТ“

ПОКАНА ЗА МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНА РАЗГЛАСА ЗА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

 

Покана за лекция, част от дейностите по проекта на тема: "Основни научно-базирани изисквания на Европейската Медицинска Агенция (ЕМЕА) за разработване и приложение на качествени, безопасни и ефикасни иновативни медицински продукти"

Присъствието на докторантите от целевата група на проект ДОКТОРАНТ е задължително !

 

Проф. Мариана Мурджева, дм в репортаж на живо в ефира на ПОТВ за проект ДОКТОРАНТ, МУ-Пловдив, 21.05.2014

 

Излъчване на информационен клип по TV7 за проект ДОКТОРАНТ на  МУ-Пловдив

 

Излъчване на информационен клип по ТВ ЕВРОПА  за проект ДОКТОРАНТ на  МУ-Пловдив

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Медицински университет – Пловдив носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието, младежта и науката на Република България.