Екип за управление

Екип за управление
За постигане на ефективно и ефикасно управление на проекта и създаване на оптимална организация, контрол, мониторинг и отчетност при изпълнението и отчитането на проектните дейности ще работи екип за управление в състав:
Ръководител
Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Координатор
Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм

Финансов експерт
Пенка Ненова

Счетоводител
Мариела Стоянова

Администратор “Човешки ресурси”
Радка Малинова

Експерт по ЗОП
Борис Лозанов

Администратор “Логистика на дейности в чужбина”
Александра Калудова

Администратор “Логистика на дейностите в България”
Юлиана Маринова

Администратор “Електронна система”
Борис Атанасов