Резултати

Имена Факултет Катедра Целева група Научен форум Постер/презентация
1 проф. Пенка Атанасова Медицина Неврология преподавател 14-та международна конференция за Алцхаймер и Паркинсон и свързаните с тях неврологични нарушения: Тематична среща за напредъка в терапиите на Алцхаймер и Паркинсон, Торино, Италия /2018 г./ Постер
2 Стоилка Мандаджиева Медицина Патофизиология постдокторант Международен конгрес на Европейското респираторно дружество, Париж, Франция /2018/ Постер
3 Стоилка Мандаджиева Медицина Патофизиология постдокторант 10-та конференция за върхови постижения в педиатрията, Прага, Чехия /2018/ Постер
4 Христо Иванов Медицина Педиатрия и медицинска генетика постдокторант Европейската конференция по генетика, Милано, Италия /2018/ Презентация
5 Долина Генчева Медицина Първа катедра "Вътрешни болести", секция Кардиология млад учен Световен форум по кардиология (“World cardiology and cardiologist meeting”), Стокхолм, Швеция /2018/ Постер
6 Милена Драганова-Филипова Медицина Биология постдокторант Симпозиум по клетъчно стареене и метаболизъм, Сиджес, Испания /2018/ Постер
7 доц. Мария Казакова Медицина Биология преподавател 5-ти европейски имунологичен конгрес, Амстердам, Холандия /2018/ Постер
8 Яна Феодорова Медицина Биология постдокторант Конференция за принципи на хромозомната структура и функция, Хайделберг, Германия /2018/ Постер
9 Илин Кандиларов Медицина Фармакология и клинична фармакология постдокторант Европейския конгрес по невропсихофармакология, Барселона, Испания /2018/ Постер
10 Христина Златанова Медицина Фармакология и клинична фармакология постдокторант Европейския конгрес по невропсихофармакология, Барселона, Испания /2018/ Плакат
11 Благовеста Янева Дентална медицина Пародонтология и заболявания на оралната лигавица постдокторант 20-ти Национален конгрес на италианското общество по пародонтология и имплантология, Римини, Италия /2018/ Клиничен случай
Презентация
12 доц. Весела Стефанова Дентална медицина Оперативно зъболечение и ендодонтия преподавател 96-та Обща сесия и изложение на международната асоциация за дентални проучвания (IADR), Лондон, Великобритания /2018/ Постер
Резюме
13 Екатерина Къртева Дентална медицина Оперативно зъболечение и ендодонтия постдокторант 96-та Обща сесия и изложение на международната асоциация за дентални проучвания (IADR), Лондон, Великобритания /2018/ Резюме
14 Теодора Къртева Дентална медицина Оперативно зъболечение и ендодонтия докторант 96-та Обща сесия и изложение на международната асоциация за дентални проучвания (IADR), Лондон, Великобритания /2018/ Постер
Резюме
15 доц. Калин Иванов Фармация Фармакогнозия преподавател 20-та Международна конференция по медицина и наука в спорта, Амстердам, Холандия /2018/ Презентация
16 Станислава Иванова Фармация Фармакогнозия постдокторант 20-та Международна конференция по медицина и наука в спорта, Амстердам, Холандия /2018/ Презентация
17 Елисавета Апостолова Фармация Фармакология и лекарствена токсикология постдокторант Европейския конгрес по невропсихофармакология, Барселона, Испания /2018/ Постер
18 Яна Георгиева Фармация Фармацевтични науки млад учен 2-ра Световна конференция и изложение на фармацевтичната наука и фармакогнозия, Франкфурт, Германия /2018/ Постер
19 Яна Георгиева Фармация Фармацевтични науки млад учен 3-и Международен симпозиум по научен и регулаторен напредък при биологичните и не-биологичните комплексни лекарства: от А до Я в биоеквивалентността, Будапеща, Унгария /2018/ Постер
20 Пламен Кацаров Фармация Фармацевтични науки постдокторант 2-ра Световна конференция и изложение на фармацевтичната наука и фармакогнозия, Франкфурт, Германия /2018/ Постер
21 Паолина Лукова Фармация Фармакогнозия постдокторант 2-ра Световна конференция и изложение на фармацевтичната наука и фармакогнозия, Франкфурт, Германия /2018/ Постер
22 доц. Бисера Пиличева Фармация Фармацевтични науки преподавател 3-и Международен симпозиум по научен и регулаторен напредък при биологичните и не-биологичните комплексни лекарства: от А до Я в биоеквивалентността, Будапеща, Унгария /2018/ Постер
Сборник с резюмета
23 Николина Милчева Фармация Химически науки постдокторант 23ти Международен симпозиум на науки, свързани с методи на разделяне във Виена, Австрия /2017 г./ Постер
24 Йордан Калчев Фармация Микробиология и имунология млад учен 2-ра годишна среща на синдромния подход на Biofire, Берлин, Германия /2019 г./ Постер
25 доц. Анелия Биволарска Фармация Химия и биохимия преподавател 4-и Световен конгрес и изложение на фармацевтични продукти и системи за доставка на лекарствени средства, Милано, Италия /2019 г./ Постер
Снимка
Снимка
26 доц. Стела Димитрова Фармация Химия и биохимия преподавател 4-и Световен конгрес и изложение на фармацевтични продукти и системи за доставка на лекарствени средства, Милано, Италия /2019 г./ Постер
Снимка
27 Ваня Рагнелова Обществено здраве Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации млад учен Европейски конгрес по епидемиология, Лион, Франция /2018/ Постер
28 Мери Христамян Обществено здраве Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации млад учен Европейски конгрес по епидемиология, Лион, Франция /2018/ Постер
29 Валентина Лалова Обществено здраве Сестрински грижи докторант 23-та Международна конференция по телемедицина и електронно здравеопазване, Хелзинки, Финландия /2018/ Постер
30 Боряна Левтерова Обществено здраве Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването постдокторант Европейски конгрес по епидемиология, Лион, Франция /2018/ Резюме
Резюме
31 Живко Пейчев Обществено здраве Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение постдокторант Международната академична конференция по образование и хуманитарни и социални науки във Виенски университет, Виена, Австрия /2018/ Презентация
32 Кристина Килова Обществено здраве Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение постдокторант 23-та Международна конференция по телемедицина и електронно здравеопазване, Хелзинки, Финландия /2018 г./ Презентация
33 Кристина Килова Обществено здраве Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение постдокторант 511-та международна конференция за напредъка в медицинските и здравните науки на Академичен свят, Прага, Чехия /2018/ Презентация
34 Кристина Килова Обществено здраве Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение постдокторант 24-та международна конференция на Международното общество по телемедицина и е-здравеопазване, Лисабон, Португалия /2019/ Презентация
35 Теодора Димчева Обществено здраве Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение постдокторант Международната академична конференция по образование и хуманитарни и социални науки във Виенски университет, Виена, Австрия /2018/ Презентация
36 Диана Паскалева Обществено здраве Сестрински грижи докторант 23-та Международна конференция по телемедицина и електронно здравеопазване, Хелзинки, Финландия /2018/ Презентация
37 Диана Паскалева Обществено здраве Сестрински грижи постдокторант 511-та международна конференция за напредъка в медицинските и здравните науки на Академичен свят, Прага, Чехия /2018/ Постер
38 Диана Паскалева Обществено здраве Сестрински грижи постдокторант 24-та международна конференция на Международното общество по телемедицина и е-здравеопазване, Лисабон, Португалия /2019/ Презентация
39 доц. Росица Димова Обществено здраве Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването преподавател 2-ри Световен конгрес по здравеопазване и управление на здравните грижи, Лондон, Великобритания /2018 г./ Постер
40 Румяна Стоянова Обществено здраве Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването постдокторант 23-та Международна конференция по телемедицина и електронно здравеопазване, Хелзинки, Финландия /2018 г./ Презентация
41 Румяна Стоянова Обществено здраве Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването постдокторант 511-та международна конференция за напредъка в медицинските и здравните науки на Академичен свят, Прага, Чехия /2018/ Презентация
42 Румяна Стоянова Обществено здраве Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването постдокторант 24-та международна конференция на Международното общество по телемедицина и е-здравеопазване, Лисабон, Португалия /2019/ Презентация
43 Гергана Петкова Департамент за езиково и специализирано обучение Секция чужди езици постдокторант 4-та Международна конференция по ономастика в Бая Маре, Румъния /2017 г./ Резюме
44 Гергана Петкова Департамент за езиково и специализирано обучение Секция чужди езици постдокторант 12-ти филологически дни в Риека, Риека, Хърватия /2018/ Резюме